Az óvoda programjai

Az óvoda által térítésmentesen szervezett szolgáltatások:


Prevenciós gyógytestnevelés

Héda Zsófia gyógytestnevelő vagyok. Az óvodai gyógytestnevelés a nagycsoportos korú gyermekeket érinti, nem kötelező, önkéntes alapon működik. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 14.kerületi Tagintézményéből kijáró gyógytestnevelő tanár szeptember hónapban egy állapotfelmérést végez.

Az állapotfelmérés során ortopédiai - pl. bokasüllyedés, hanyagtartás, gerincferdülés, mellkasi 'rendellenesség' - illetve belgyógyászati szempontok - pl. asthma, túlsúly - alapján ad javaslatot a preventív korrekciós foglalkozásokon való részvételre.

Azok a szülők,akik igénylik gyermeküknek a gyógytestnevelés órákat, egy beleegyező nyilatkozat töltenek ki.

A foglalkozások heti egyszer vagy kétszer az óvoda tornatermében délelőtt zajlanak 45 percben ès ingyenesek. Szerepet kap többek között a tartásjavítás, talptorna , a törzsizomzat erősítése , a mozgáskoordináció fejlesztése , a testnevelési játékok.

Akik tudnak gyermekük fent leírt ortopédiai/belgyógyászati kisebb 'problémájáról' , jelezhetik közvetlenül email-en a gyógytestnevelőnek vagy az orvosi diagnózis fènymásolatát leadhatják az óvónőknek.

A szülőkkel való kapcsolattartás/kommunikáció email-en történik illetve kiírt fogadóóra lehetőségével.

Elérhetőségem:

Héda Zsófia

heda.zsofia.14@fpsz.netFejlesztő foglalkozás

Rácz Judit fejlesztőpedagógus vagyok, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézményének munkatársa. A tanév folyamán hétfői és pénteki napokon vagyok elérhető. A foglalkozásokon való részvétel szülői önkéntességen alapul. Kapcsolatfelvétel és szülői konzultáció után felmérem gyermeke kognitív képességeit. A részképesség felmérése, a tanulási nehézségek, zavarok megelőzéséhez, a megfelelő fejlesztési célok kitűzéséhez nyújt támpontot. Felmérés eredményének tükrében átbeszéljük, hogy gyermekének szükséges-e további megsegítés és ha igen, mely területeket érint. Óvodapedagógusokkal és a logopédussal együttműködve segítjük az 5. életévüket betöltött nagycsoportosok fejlesztését.
Elérhetőségem:
Rácz JuditLogopédiai foglalkozás

Szabóné Végh Adrienn logopédus vagyok, a Fővárosi pedagógiai Szakszolgálat XIV.Kerületi Tagintézményének munkatársa. Ebben az óvodában hétfő, szerda, csütörtöki napokon délelőtt vagyok elérhető. A munkám alapvetően az iskolai tanévhez igazodik. Szeptember elején a törvényi előírásoknak megfelelően beszéd- és nyelvi fejlettség szűrése történik az adott év szeptemberig 3. és 5. életévüket betöltő gyerekek körében. A szűréseket követően még szükség lehet további logopédiai és orvosi vizsgálatokra, illetve bizonyos esetben a nevelési tanácsadás keretében dolgozó fejlesztő pedagógusokat is bevonjuk. Természetesen mindezt jelezzük a szülő felé is. A szűrések, vizsgálatok végeztével jelzem, hogy kik kerültek be logopédiai ellátásba. A logopédiai foglalkozásokon a nyelvi késők beszédindításával, nyelvi fejlesztésével és a beszédhibás 5 évesek artikulációjának javításával foglalkozom.

Elérhetőségem:

Szabóné Végh Adrienn

szabone.vegh.adrienn.14@fpsz.net