Az óvoda programjai

Az óvoda által térítésmentesen szervezett szolgáltatások:


Prevenciós gyógytestnevelés

Héda Zsófia gyógytestnevelő vagyok. Az óvodai gyógytestnevelés a nagycsoportos korú gyermekeket érinti, nem kötelező, önkéntes alapon működik. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 14.kerületi Tagintézményéből kijáró gyógytestnevelő tanár szeptember hónapban egy állapotfelmérést végez.

Az állapotfelmérés során ortopédiai - pl. bokasüllyedés, hanyagtartás, gerincferdülés, mellkasi 'rendellenesség' - illetve belgyógyászati szempontok - pl. asthma, túlsúly - alapján ad javaslatot a preventív korrekciós foglalkozásokon való részvételre.

Azok a szülők,akik igénylik gyermeküknek a gyógytestnevelés órákat, egy beleegyező nyilatkozat töltenek ki.

A foglalkozások heti egyszer vagy kétszer az óvoda tornatermében délelőtt zajlanak 45 percben ès ingyenesek. Szerepet kap többek között a tartásjavítás, talptorna , a törzsizomzat erősítése , a mozgáskoordináció fejlesztése , a testnevelési játékok.

Akik tudnak gyermekük fent leírt ortopédiai/belgyógyászati kisebb 'problémájáról' , jelezhetik közvetlenül email-en a gyógytestnevelőnek vagy az orvosi diagnózis fènymásolatát leadhatják az óvónőknek.

A szülőkkel való kapcsolattartás/kommunikáció email-en történik illetve kiírt fogadóóra lehetőségével.

Elérhetőségem:

Héda Zsófia

heda.zsofia.14@fpsz.netFejlesztő foglalkozás

Rácz Judit fejlesztőpedagógus vagyok, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Kerületi Tagintézményének munkatársa. A tanév folyamán hétfői és pénteki napokon vagyok elérhető. A foglalkozásokon való részvétel szülői önkéntességen alapul. Kapcsolatfelvétel és szülői konzultáció után felmérem gyermeke kognitív képességeit. A részképesség felmérése, a tanulási nehézségek, zavarok megelőzéséhez, a megfelelő fejlesztési célok kitűzéséhez nyújt támpontot. Felmérés eredményének tükrében átbeszéljük, hogy gyermekének szükséges-e további megsegítés és ha igen, mely területeket érint. Óvodapedagógusokkal és a logopédussal együttműködve segítjük az 5. életévüket betöltött nagycsoportosok fejlesztését.
Elérhetőségem:
Rácz JuditLogopédiai foglalkozás

Szabóné Végh Adrienn logopédus vagyok, a Fővárosi pedagógiai Szakszolgálat XIV.Kerületi Tagintézményének munkatársa. Ebben az óvodában hétfő, szerda, csütörtöki napokon délelőtt vagyok elérhető. A munkám alapvetően az iskolai tanévhez igazodik. Szeptember elején a törvényi előírásoknak megfelelően beszéd- és nyelvi fejlettség szűrése történik az adott év szeptemberig 3. és 5. életévüket betöltő gyerekek körében. A szűréseket követően még szükség lehet további logopédiai és orvosi vizsgálatokra, illetve bizonyos esetben a nevelési tanácsadás keretében dolgozó fejlesztő pedagógusokat is bevonjuk. Természetesen mindezt jelezzük a szülő felé is. A szűrések, vizsgálatok végeztével jelzem, hogy kik kerültek be logopédiai ellátásba. A logopédiai foglalkozásokon a nyelvi késők beszédindításával, nyelvi fejlesztésével és a beszédhibás 5 évesek artikulációjának javításával foglalkozom.

Elérhetőségem:

Szabóné Végh Adrienn

szabone.vegh.adrienn.14@fpsz.net


Kutyaterápiás foglalkozás 
Korfanti Andrea vagyok, gyógypedagógus, habilitációs kutyakiképző. Indie kutyám a Kucmorgó Fejlesztő és Terápiás Alapítvány terápiás kutyája. Az óvodában ebben az évben csütörtökönként lesz csoportos kutyás foglalkozás. A foglalkozásokon való részvétel önkéntes, azokról esetenként fotó vagy videofelvétel készül, amely az alapítvány facebook oldalán megtekinthető.  Az állatasszisztált terápia egy olyan program, melynek során egy  terápiás kutya jelenlétével, aktivitásával biztosítjuk az óvodás korú gyermekek fizikai, érzelmi, szociális és kognitív funkcióinak fejlődését. A foglalkozások  pozitív hatása: - örömszerzés, élmény-nyújtás - kedélyállapot-hangulatjavítás - a kutyával közös játékból fakadó pozitív érzések átélése - motiváció - aktív figyelem, érdeklődés fenntartása - feladattudat kialakítása, feladattartás - szorongásoldás, biztonságérzet - az empátiás készség javulása - a testi-lelki aktivitás fokozódása.

Elérhetőségem:

Korfanti Andrea

Kucmorgó Fejlesztő és Terápiás Alapítvány

korfantiandrea@gmail.com