Az óvoda programjai

Az óvoda által térítésmentesen szervezett szolgáltatások:


- Prevenciós gyógytestnevelés

- Fejlesztő pedagógus által szervezett egyéni és mikrocsoportos foglalkozás

- Logopédiai foglalkozás

- Óvodapszichológus igénybevétele igény szerint

- Gyógypedagógus által szervezett egyéni és mikrocsoportos foglalkozás az SNI gyermekek részére

- Óvodapszichológus által nyújtott konzultációs szolgáltatás

- Kutyaterápiás foglalkozások minden csoportban, a sajátos nevelési igényű gyermekek számára egyéni és mikrocsoportos formában is