Bemutatkozás


                       Kedves Szülők, Kedves Látogatók!

A 2020-2021-es nevelési év kezdetén szeretettel köszöntök mindenkit a Zuglói Csicsergő Óvoda valamennyi munkatársa nevében.

Óvodánk ebben a rendhagyó időszakban is felkészült arra, hogy a hozzánk járó gyermekek harmonikus, nyugodt, vidám környezetben töltsék mindennapjaikat, továbbá az óvodai nevelés alapelvei mentén, alkalmazkodva az új kihívásokhoz a szülők biztonságban tudják gyermekeiket.

A vírushelyzet okozta nehézségek ellenére az óvoda munkatársai nagy lelkesedéssel készültek a gyermekek fogadására.

A pedagógusok gyermekcsoportjaik életkori sajátosságaira építve állították össze szakmai programjukat, felkészülve az esetleges digitális átállásra, a szülőkkel, gyermekkel való online kapcsolattartásra is.

A technikai dolgozók az intézmény higiénikus körülményeit biztosítva átfogó fertőtlenítést, takarítást végeztek, valamint a napi rendszeres és többszöri fertőtlenítés is garantált.

A nevelési év során mindent megteszünk annak érdekében, hogy az intézménnyel kapcsolatos naprakész információk eljussanak Önökhöz, ezért kérjük, kövessék nyomon óvodánk weboldalát, emellett a pedagógusok által működtetett csoportos e-mail-es rendszerben aktívan vegyenek részt.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy az óvodában a vírushelyzet miatt kialakított új protokollt és egészségügyi intézkedéseket tartsák szem előtt gyermekeik, az óvoda dolgozói és az Önök biztonsága érdekében.

 

Bízva együttműködésükben, 

Köszönettel:

Nagy Ildikó Mária

intézményvezetőNagy örömömre szolgál, hogy épp a Zuglói Csicsergő Óvoda weboldalán szemlélődik.

Intézményünk helyi adottságainak felsorolása előtt kérem engedje meg, hogy a legfontosabbról, pedagógiai hitvallásunkról szóljak először.


Intézményünk inkluzív szemléletű, ahol minden gyermek sajátosságára alapozva egyéni útjukat támogatjuk, ahol megismerheti önmagát, másokat és a körülötte lévő világot. Fontos számunkra, hogy különlegességéből fakadóan felszabadultan, kreatívan és önfeledten, kommunikatív, problémamegoldó, együttműködő, kritikus gondolkodó, toleráns, kíváncsi és nem utolsó sorban vidám, boldog lehessen óvodás évei során.


Mind emellett a környezettudatos nevelésre helyezzük a hangsúlyt Pedagógiai Programunkban, és kiemelt figyelmet szentelünk a természetbarát környezet kialakítására, megóvására. A környezetvédelem fontosságát a szülőkkel együtt, a mindennapok apró történésein keresztül érvényesítjük.


Óvodánk összevont igazgatású intézmény, amely két épületben lát el óvodai nevelési feladatokat, a 2019-2020-as nevelési évben összesen 6 gyermekcsoportban. Zugló kertvárosi részében helyezkedik el, távol a zajos utcáktól, viszonylag csendes, nyugalmas, füstmentes környezetben. A gyermekcsoportok átlaglétszáma 24 fő, a csoportszervezés alakulását a jelentkező gyermekek életkora, létszáma és az iskolába távozó gyermekek száma határozza meg, így homogén és vegyes életkorú csoportok is működnek az óvodában. Az intézmény Alapító Okirata szerint az óvodai nevelés alapfeladatával karöltve történik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése:

 1. A különleges bánásmódot igénylő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű – autizmus spektrum zavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő – gyermekek integrált nevelése, akikkel az intézmény alkalmazásában lévő gyógypedagógus foglalkozik kutyaterápiás foglalkozásokkal kiegészítve.
 2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése.
 3. Tehetséges gyermekek nevelése, gondozása, fejlesztése.

Fráter György téri székhely óvoda - 3 gyermekcsoport

 • kétszintes barátságos épület
 • világos, nagy méretű csoportszobák, az intézmény nevéhez méltóan különböző madárfaj nevekkel: Vörösbegy; Zöldike; Kékcinege
 • fejlesztő szoba, logopédiai fejlesztő helyiség,
 • tágas, jól felszerelt tornaterem,
 • terebélyes, kellemes, sok szabad zöld területtel rendelkező, kellőképpen felszerelt és biztonságos játszó udvar

Wass Albert téri telephely óvoda - 3 gyermekcsoport

 • korszerű, modern, EU-komfort kialakítású, kétszintes épület
 • kiváló adottságú, hangulatos csoportszobák galériával és terasszal
 • csoportok nevei madárfaj nevekkel: Fecske; Bagoly; Fülemüle
 • jól felszerelt, nagy méretű tornaterem
 • mozgásfejlesztő szoba, logopédiai fejlesztő helyiség, gyógypedagógiai és óvodapszichológiai helyiségek
 • sószoba és kedvező kialakítású fejlesztő szoba mindkét épület gyermekei számára
 • két játszó udvar a szabad, önfeledt mozgáshoz

Az intézmény a „Zöld Óvoda”, "Örökös Zöld Óvoda" és a „Madárbarát Óvoda" címek birtokosa, kiemelt pedagógiai feladata a Pedagógiai Programban meghatározott „Külső világ tevékeny megismerése” nevelési területen belül a természetbarát környezet elvén alapuló tevékenységi kör, a gyermekek élményekre és tapasztalatra épülő, tevékenységorientált környezeti nevelése.

 • Kiemelt szerepet kap a gyermekeket körül vevő világ megismerése, a környezeti kultúra közvetítése, környezettudatos magatartásminták, értékek átadása. 
 • Az egészséges életmód során a testi-lelki egészség védelme, egészséges táplálkozás, rendszeres mozgás és testedzés iránti igény kialakítása. 
 • Az érzelmi nevelés, a szocializáció biztosítása valamint az értelmi nevelés, fejlesztés megvalósítása. 
 • Óvodai és csoportszintű hagyományok, szokások, ünnepek, jeles napok, hagyományőrzés, népi kultúra ápolásának megjelenése a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva.
 • Inkluzív szemléletű nevelés a sajátos nevelési igényű – autizmus spektrum zavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő – gyermekek számára, akiket az intézmény saját gyógypedagógusa fejleszt egyéni, mikrocsoportos továbbá a tágabb szocializációs közegben, gyógypedagógiai asszisztens és óvodapszichológus támogatásával.

A mindennapi nevelőmunka során mindezeket a gyermekek elsődleges és legalapvetőbb cselekvésébe, a játékba integrálva, komplex módon valósítjuk meg, korszerű, cselekvő, felfedező, alkotó képességet, kreativitást erősítő tevékenységekkel és biztosítjuk számukra a játék szabadságát, örömét. Megteremtjük a játékon belüli fejlődés lehetőségét, a differenciálást, a felzárkóztatást és a tehetséggondozást. A szokásalakítás érdekében a rendszerességet, a következetességet és a mintaadást hangsúlyozzuk, megalapozzuk a rugalmasan szervezett, helyes és állandó szokásrendszert.


Kiemelten fontosnak tartjuk a családokkal való folyamatos kapcsolattartást, a szülők elégedettségét a közös együttműködés érdekében. Óvodánk jól képzett, igényes, innovatív nevelőközössége garanciát vállal arra, hogy a Pedagógiai Programjában rögzített értékek mentén folyamatosan magas színvonalú munkát végez és ennek megvalósulását mérések segítségével ellenőrzi. Törekszünk az óvoda pedagógiai értékei és a partnerek észszerű igényei közötti egyensúly kialakítására és fenntartására.

Intézményünk nyitva áll az érdeklődők előtt. Ha szeretne betekintést nyerni személyesen, kérem jelezze felém.

Tisztelettel köszönöm érdeklődését:
Nagy Ildikó Mária
intézményvezető