Székhely Óvoda - Fráter György tér 12.

A Zuglói Csicsergő Óvoda összevont igazgatású intézmény, amely két épületben lát el óvodai nevelési feladatokat, összesen 6 gyermekcsoportban. Zugló kertvárosi részében helyezkedik el, távol a zajos utcáktól, viszonylag csendes, nyugalmas, füstmentes környezetben. A gyermekcsoportok átlaglétszáma 25 fő, a csoportszervezés alakulását a jelentkező gyermekek életkora, létszáma és az iskolába távozó gyermekek száma határozza meg, így homogén és vegyes életkorú csoportok is működnek az óvodában. Az intézmény Alapító Okirata szerint az óvodai nevelés alapfeladatával karöltve történik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése, fejlesztése: 

1. A különleges bánásmódot igénylő, a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű – autizmus spektrum zavarral és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő – gyermekek integrált nevelése.

2. Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése.

3. Tehetséges gyermekek nevelése, gondozása, fejlesztése. 


Fráter György téri székhely óvoda

  • 3 gyermekcsoport
  • kétszintes barátságos épület
  • világos, nagy méretű csoportszobák, az intézmény nevéhez méltóan különböző madárfaj nevekkel: Vörösbegy; Zöldike; Kékcinege
  • tágas, jól felszerelt tornaterem
  • fejlesztő szoba, logopédiai szoba
  • terebélyes, kellemes, sok szabad zöld területtel rendelkező, kellőképpen felszerelt és biztonságos játszó udvar

Csoportjaink:

Galéria